SDP-ovi članovi u Skupštini Zagrebačke županije:

1. Ivana Posavec Krivec, Križ - predsjednica Kluba SDP-a

2. Mirela Gajić, Velika Gorica

3. Maja Grgić, Sveta Nedelja

4. Senka Šparica Živoder, Brdovec

5. Dražen Bastalić, Ivanić Grad

6. Boško Pribičević, Velika Gorica

7. Ozren Robić, Velika Gorica

8. Krunoslav Vidić, Samobor

9. Nadica Žužak, Jastrebarsko