SDP Zagrebačke županije čestitao Međunarodni Dan žena maćuhicom

Aktualno 15. ožujka 2017

Maćuhice, kao simbol slobodnog mišljenja, stanovnicima  gradova,  općina i naselja Zagrebačke županije podijelili su članovi i članice SDP-a. Uz maćuhice podijelili su i letak s osvrtom na Međunarodni dan žena, koji je dan otpora društvenim nejednakostima, diskriminaciji žena i stalnim napadima na njihovo prava, tijelo i odluke. Dan žena je  i dan pobune protiv niskih plaća i loših uvjeta rada, dan otpora nacionalizmu, nasilju i seksizmu. Ali i dan sjećanja na sve one koji su se stoljećima borili za

prava žena.